ANCA Market Survey Indicates Solid Support for Non-Stop LAX-Yerevan Flights

The results of a survey conducted by ANCA-WR showed solid support for a new non-stop flight between LAX to Yerevan WASHINGTON—A nationwide consumer market survey conducted by the Armenian National Committee of America demonstrates strong and broad support for initiating a new non-stop flight between Los Angeles International Airport and Zvartnots International Airport in Yerevan, Armenia. The ANCA market survey was […]

Read more

ANCA Survey Indicates Solid Support for Direct LAX-Yerevan Flights

The results of a survey conducted by ANCA-WR showed solid support for a new non-stop flight between LAX to Yerevan WASHINGTON—A nationwide consumer market survey conducted by the Armenian National Committee of America demonstrates strong and broad support for initiating a new non-stop flight between Los Angeles International Airport and Zvartnots International Airport in Yerevan, Armenia. The ANCA market survey was […]

Read more

ANCA-WR and AAASC to Sign a Memorandum of Understanding and Cooperation

GLENDALE—The Assyrian American Association of Southern California and the Armenian National Committee of America – Western Region will sign a historic Memorandum of Understanding and Cooperation in an effort to further deepen and institutionalize relations between the two advocacy organizations. Following the signing ceremony, leaders of both organizations will offer short remarks and hold a press conference for media representatives. […]

Read more

First-Ever International Forestry Summit Heading to Yerevan

ARMENIA— Armenia Tree Project and the American University of Armenia Acopian Center for the Environment are proud to announce plans for an upcoming conference which will bring global leaders in forest conservation and restoration to Yerevan, Armenia this October. “Forest Summit: Global Action and Armenia” will be held from October 20 – 23 at the American University of Armenia and […]

Read more

Աղավնաձորում կլուծվի կիսակառույց տան և թեքահարթակի խնդիր

Կիսամութ սենյակներ՝ սահմանափակ պատուհաններով ու քանդված պատերով, կաթացող տանիք, կիսավեր պատշգամբ, փայտյա թեքահարթակ և էլի խնդիրներ… Բաբայանները տան շինարարության խնդիր ունեն՝ տևական ժամանակ: Ավելի քան չորս տասնամյակ առաջ կառուցված տունը հոգատար ձեռքերի անհրաժեշտություն ունի: Ընթացիկ գործեր այս տանն արվել են, սակայն կառույցի հիմնանորոգման կարիք, այնուամենայնիվ, կա: Առանց աջակցության խնդիրը չի լուծվի: Պատճառներն օբյեկտիվ են. տան ավագ որդին՝ Ալիկը, տեղաշարժվում է […]

Read more
1 3,462 3,463 3,464 3,465 3,466 3,980